فضای اداری کارگاهی:

شرکت در حال حاضر دارای زمینی به وسعت ۸۰۰۰ متر مربع با دو سالن بزرگ با دهانه ۲۰ متر و ارتفاع مفید (زیر جرثقیل) ۹ متر مجموعا به وسعت ۴۰۰۰متر مربع ، هر سالن مجهز به جرثقیل سقفی ۱۰ و ۲۵ تن می باشد. انبارهای شرکت در حال حاضر در فضایی حدود ۳۷۰۰متر مربع می باشد که از این میزان ۱۵۰۰ متر مربع مربوط به انبارهای سرپوشیده است.ساختمان اداری و رفاه کارگران نیز دارای زیر بنایی برابر ۷۰۰متر مربع می باشد.

۱-۲ –تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات دستگاه           Technical Data

تعداد
Q.T.Y

دستگاه                                                           Machine

ردیف
.No

۷ x 2.2 x 2.2 m

۱

فرز دروازه‌ای سنگین
Planner type milling machine

۱

۲.۵ x 1.2 x 0.7 m

۱

فرز دروازه‌ای سبک
Planner type milling machine

۲

۲ x 1.6 x 1.6 m
Spindle : ø ۱۲۵mm

۱

بورینگ
Boring machine CNC

۳

۱.۳ x 1.3 x 1 m
Spindle : ø ۸۰mm

۱

بورینگ
Boring machine

۴

۱.۲ x 1.2 x 1 m
Spindle : ø ۸۰mm

۱

بورینگ  وتان
Boring machine

۵

۴ x 3.3 x 3 m
Spindle : ø ۱۸۰mm

۱

بورینگ
Boring machine

۶

۴ x 1.8 x 2 m
Spindle : ø ۱۵۰mm

۱

بورینگ
Boring machine

۷

۲ x 2 x 2 m
Spindle : ø ۱۰۵mm

۱

بورینگ
Boring machine

۸

۱.۶ x 1.5 x 2.5 m
Spindle : ø ۱۲۰mm

۱

بورینگ
Boring machine

۹

۱.۷ X 1.2  m

۱

کاروسل
Vertical turning machine

۱۰

۲.۲  x 1.5 m

۱

کاروسل
Vertical turning machine

۱۱

Hekert 350

۱

فرز آلمان شرقی
Milling machine

۱۲

Work piece height : 1700 mm

۱

رادیال سنگین
Radial drilling machine

۱۳

Work piece height : 1000 mm

۱

رادیال
Radial drilling machine

۱۴

Work piece height : 1000 mm

۱

رادیال
Radial drilling machine

۱۵

Longitudinal Travel : 1000 mm
Vertical Travel : 300 mm

۱

سنگ ابزار تیز کن

۱۶

۷m x 7m x 7m

۱

کوره تنش گیری

۱۸

 

نوشتن دیدگاه