یکی از بزرگترین افتخارات شرکت مهندسی صنعتی ذوب و تکمیل در طول سالیانی که فعالیت خود را ادامه و توسعه بخشید و سبب هر چه بیشتر شناخته شدن این مجموعه در زمینه ساخت،مونتاژ و ماشینکاری سایر قطعات صنعتی با متریال های مختلف گردید.مشتریان نامی و کاملا شناخته شده در سطح کشوری و بین المللی بوده اند.شرکت ذوب و تکمیل این افتخار را داشته تا با توان،مدیریت و تجربه کافی کلیه پرسنل گامی بلند در زمینه تامین نیاز ساخت و مونتاژ سایر ماشین آلات و تجهیزات صنعتی بردارد.


در این بخش شما می توانید با برخی از مهم ترین مشتریان ما آشنا شوید :