دراین بخش واحد فنی شرکت مهندسی صنعتی ذوب و تکمیل با استفاده ازنیروهای کار آزموده وبا استفاده از امکانات مجهز کامپیوتری ، مراحل مختلف طراحی ،بررسی طرح ،نقشه کشی ،تکنولوژی وتهیه فرایند ساخت ، زمانبندی وکنترل پروژه ، نظارت دراجراءونهایتأ کنترل کیفی انجام می پزیرد.

چوک-واحد فنی مهندسی

اکثر پروژه های که در تصاویر مشاهده می کنید مربوط به ساخت قطعات و متعلقات صنایع فولاد از جمله : فولاد مبارکه اصفهان،صنایع فولاد یزد،صنایع فولاد سفید دشت چهامحال و… می باشد.

برخی از اطلاعات واحد فنی مهندسی شرکت :


نوشتن دیدگاه